top of page

Comitetul de organizare

 

Simpozionul Naţional Studenţesc de Geografie Umană şi Turism reprezintă una dintre cele mai importante manifestări ştiinţifice ale facultăţii noastre, care are deja o tradiţie de peste 14 ani. De-a lungul timpului, colectivul care s-a ocupat de organizarea şi buna desfăşurare a simpozionului şi-a împrospătat componenţa, implicând cei mai dedicaţi şi inimoşi studenţi, sub supravegherea cadrelor didactice care au supervizat manifestările. Pentru ultimele ediţii comitetul de organizare a fost compus din:

Silviu Costachie

Conf.univ.dr.Silviu Costachie – iniţiator şi organizator al Simpozionului Naţional Studenţesc de Geografie Umană şi Turism, director al Centrului de Cercetare pentru Dezvoltare Regională şi Integrare Europeană care patronează Simpozionul. Secretar al Asociaţiei Geografilor Umanişti din România,  iniţiator şi coordonator al Cercului ştiinţific de Geografie Umană din cadrul Catedrei de Geografie Umană şi Economică, precursoarea actualului Departament.

Autor şi coautor a 16 cărţi ştiinţifice, din care două apărute în străinătate (Franţa şi Spania), alături de peste 70 de articole şi studii ştiinţifice rezultate -în mare parte- din activitatea de cercetare desfăşurată în cadrul centrului pe care îl conduce din 2009. Director de granturi internaţionale (COST IS0803 şi IS1101) finanţate de Uniunea Europeană, dar şi de granturi naţionale finanţate de CNCSIS, instituţie la care a funcţionat ca expert evaluator timp de un mandat. În perioada 2008-2012 prodecan al Facultăţii de Geografie. Membru în diferite Consilii Ştiinţifice şi de Administraţie, comisii şi organisme de conducere din domeniul învăţământului şi educaţiei.

Contact: silviu_c@yahoo.com

Elena Bogan

Lect.univ.dr. Elena BOGAN este cadru didactic la Departamentul de Geografie Umană și Economică în cadrul Facultății de Geografie a Universităţii din Bucureşti. Activitatea sa

didactică şi de cercetare a fost direcţionată către următoarele domenii de interes: turismul

urban și rural, patrimoniul turistic al României, managementul structurilor de primire în

turism, organizarea și planificarea teritorială, geografia umană şi economică. A participat, ca

director de grant sau membru, în echipe de cercetare și este autor a numeroase lucrări şi

articole ştiinţifice, precum și membru în comitetul ştiinţific al unor publicaţii de specialitate

Departamentul de Geografie Umană şi Economică, Facultatea de Geografie, Universitatea din Bucureşti, România.

Contact: elena.bogan@yahoo.com

Ioana-Elena Ipate

Ioana Elena Ipate – absolventă a Facultăţii de Geografie a Universităţii din Bucureşti, promoţie 2014 şi a Masterului de Climatologie şi Resurse de Apă, promoţie 2016, membră activă a Centrului de Cercetare pentru Dezvoltare Regională şi Integrare Europeană din 2014, unde a făcut parte din Comitetul de Organizare a Simpozionului Naţional Studenţesc ediţiile a X-a, a XI-a şi a XII-a. Din anul 2016 este purtătoarea de cuvânt a Centrului. Coautoare a unei cărţi ştiinţifice şi a unui articol ştiinţific  publicat în revistă BDI, participantă la opt conferinţe şi simpozioane ştiinţifice, din care unul în Polonia. Specializare secundară în domeniul GIS, în care lucrează activ din anul 2015. Membră a Centrului Ştiinţific Studenţesc de Climatologie şi Protecţia Mediului Aerian 2012-2016.

Contact: ioana.e.ipate@gmail.com

Ana-Maria Taloș

Ana-Maria Taloș - absolventa a Facultatii de Geografie- studii de licenta (specializarea Geografia turismului), studii masterale (masterful Gestiunea spatiului turistic si servicii de ospitalitate) si studii doctorale (Scoala Doctorala „Simion Mehedinti”)- in prezent ocupa functia de asistent universitar in cadrul Departamentului de Geografie Umana si Economica.
    Domenii de interes: geografia populatiei, geografia sanatatii, geografie sociala, geodemografie si vulnerabilitati socio-teritoriale.

A participat la diverse manifestari stiintifice si face parte din echipa de organizare a Simpozionului National Studentesc de Geografie Umana si Turism din anul 2012.

 

Contact: ana.talos@geo.unibuc.ro

bottom of page